The Morning After: Mặt trăng cần múi giờ riêng

Các cơ quan vũ trụ và công ty tư nhân trên khắp thế giới đã lên lịch trình cho các sứ mệnh mặt trăng của riêng họ trong vài năm tới và điều đó có thể khá phức tạp để phối hợp khi tất cả họ đều sử dụng các múi giờ khác nhau. Trong một cuộc họp tại trung tâm công nghệ ESTEC của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ở Hà Lan vào năm ngoái, các tổ chức vũ trụ đã thảo luận về “tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xác định thời gian tham chiếu mặt trăng chung.”

Trong một thông báo mới, Pietro Giordano, kỹ sư hệ thống định vị của ESA cho biết “một nỗ lực chung quốc tế hiện đang được triển khai để đạt được điều này.” Có một số thách thức: Họ sẽ phải quyết định có nên giữ đồng bộ thời gian của Mặt trăng với Trái đất hay không vì đồng hồ trên Mặt trăng chạy nhanh hơn dựa trên vị trí của vệ tinh. Mỗi ngày trên Mặt trăng, tính theo Trái đất, dài 29,5 ngày.

– Mat Smith

The Morning Sau không chỉ là một bản tin – đó cũng là một podcast hàng ngày. Nhận các bản tóm tắt âm thanh hàng ngày của chúng tôi, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, bằng cách đăng ký ngay tại đây.