Netflix sắp đàn áp chia sẻ tài khoản ở Mỹ

Netflix sắp đưa cuộc chiến chống chia sẻ tài khoản sang Hoa Kỳ. “Trong Q1, chúng tôi đã triển khai tính năng chia sẻ trả phí ở bốn quốc gia và hài lòng với kết quả,” công ty đã viết trong Q1 của mình. “Chúng tôi đang lên kế hoạch triển khai rộng rãi, bao gồm cả ở Hoa Kỳ, trong Quý 2.”

, Netflix đã cung cấp dịch vụ chia sẻ tài khoản trả phí ở Canada, New Zealand, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tiện ích bổ sung cho phép chủ tài khoản chính trả một khoản phí bổ sung hàng tháng để chia sẻ dịch vụ Netflix của họ với tối đa hai người bên ngoài hộ gia đình của họ. Là chủ sở hữu chính của tài khoản, bạn vẫn có thể xem trên điện thoại của mình và đăng nhập vào dịch vụ trên một thiết bị bên ngoài nhà của bạn, chẳng hạn như TV thông minh tại khách sạn. Netflix cũng cho phép người dùng phụ chuyển đổi hồ sơ của họ thành tài khoản mới.

“Tài khoản Netflix được dùng chung trong một hộ gia đình (những người sống ở cùng địa điểm với chủ sở hữu tài khoản), ” công ty cho biết trên . “Những người không ở cùng nhà với bạn sẽ cần đăng ký tài khoản của riêng họ để xem Netflix.”

Trước đây, Netflix ước tính có hơn 100 triệu hộ gia đình không trả phí có quyền truy cập đến dịch vụ của mình thông qua chia sẻ tài khoản miễn phí. Công ty cho biết thực tiễn hạn chế khả năng đầu tư vào nội dung mới. Chúng tôi cũng biết rằng quyết định hạn chế chia sẻ tài khoản có thể dẫn đến việc hủy bỏ. Việc mở rộng chia sẻ tài khoản trả phí diễn ra vào cùng ngày Netflix cho biết họ sẽ vào tháng 9.

Sưu tầm