Google Fi giảm giá gói, bổ sung nhiều dữ liệu tốc độ cao hơn

Google Fi đang làm cho của nó có giá cả phải chăng hơn. Trong một email được gửi đến Engadget, nó đã chia sẻ rằng đó là chi phí hàng tháng của các gói Simply Unlimited và Unlimited Plus lên tới $ 10 và $ 5 tương ứng, với mức đầu tiên bắt đầu là $ 50 mỗi tháng cho một dòng và loại thứ hai là $ 65 cứ sau 30 ngày.

Hơn nữa, cả hai gói hiện đều đi kèm với dữ liệu tốc độ cao bổ sung. Với gói Simply Unlimited, bạn có thể sử dụng tới 35GB dữ liệu, tăng từ 22GB trước đây, trước khi Google bắt đầu điều chỉnh kết nối của bạn. Trong khi đó, với tư cách là khách hàng Unlimited Plus, giới hạn tốc độ cao hiện là 50GB. Người đăng ký Simply Unlimited cũng có thể mong muốn có tới 5GB mỗi tháng để chia sẻ kết nối điểm phát sóng. Đó là một tính năng trước đây bị giới hạn trong gói Plus đắt tiền hơn.

Cuối cùng, tất cả khách hàng của Fi, bao gồm cả những khách hàng thuộc gói Linh hoạt của MVNO, có thể mong đợi được gọi miễn phí trong phạm vi Canada và Mexico. Trước đây, chỉ có thể thực hiện cuộc gọi tới Canada và Mexico – khi vẫn ở Hoa Kỳ – miễn phí.

Với việc giảm giá và điều chỉnh tính năng, gói Simply Unlimited của Google so sánh thuận lợi với các gói không giới hạn cấp nhập cảnh từ các nhà cung cấp dịch vụ khác. Ví dụ: T-Mobile’s bắt đầu từ $ 60 mỗi tháng cho một đường truyền và đi kèm với 50GB dữ liệu tốc độ cao và không giới hạn Dữ liệu 3G khi chia sẻ kết nối thiết bị với điện thoại của bạn, nhưng bạn bị giới hạn ở 480p khi phát trực tuyến video.

Tất cả các sản phẩm do Engadget giới thiệu đều được chọn lọc bởi nhóm biên tập của chúng tôi, độc lập với công ty mẹ của chúng tôi. Một số câu chuyện của chúng tôi bao gồm các liên kết liên kết. Nếu bạn mua thứ gì đó thông qua một trong những liên kết này, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng cho đơn vị liên kết.

Sưu tầm