Apple Watch Series 8 vs Watch Ultra vs SE 2022: Bạn nên mua cái nào?

The Apple Watch Series 8 showing a workout tracking screen, on the wrist of a person looking at their watch in a gym.

Cách chọn Apple Watch phù hợp cho bạn hoặc người thân.

Cherlynn Low

Cherlynn Low

Tất cả các sản phẩm do Engadget đề xuất đều do nhóm biên tập của chúng tôi lựa chọn, độc lập với công ty mẹ của chúng tôi . Một số câu chuyện của chúng tôi bao gồm các liên kết liên kết. Nếu bạn mua thứ gì đó thông qua một trong những liên kết này, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng liên kết. Tất cả giá đều chính xác tại thời điểm xuất bản.

Sưu tầm